Ing. arch. Marián Kašovský
      +421 907 839 518
  kasovskymarian@gmail.com

 

 

- autorizovaný architekt v Slovenskej komore architektov (od 2014)
- Fakulta architektúry STU, Bratislava (2004 - 2010)
- Odbor/špecializácia: architektúra a urbanizmus / občianske stavby

Kontaktný formulár

Meno a priezvisko: *


Telefón:


E-mail: *


Predmet: *