Ing. arch. Marián Kašovský
      +421 907 839 518
  kasovskymarian@gmail.com

- autorizovaný architekt v Slovenskej komore architektov (od 2014)
- Fakulta architektúry STU, Bratislava (2004 - 2010)
- Odbor/špecializácia: architektúra a urbanizmus / občianske stavby

 

 Ing. arch. Michael Kostka
      +421 904 877 001
  kostka.michael@gmail.com 

- senior architekt
- Fakulta architektúry STU, Bratislava (2004 - 2010)
- Odbor/špecializácia: architektúra a urbanizmus / obytné stavby
Kontaktný formulár

Meno a priezvisko: *


Telefón:


E-mail: *


Predmet: *