INDIVIDUÁLNE RODINNÉ DOMY

Celková cena individuálneho projektu rodinného domu, ktorá obsahuje architektonickú štúdiu, projekt pre stavebné povolenie a realizáciu začína na 4400 eur. Presná cena sa stanoví podľa základných kritérii ako: celková zastavaná plocha domu, počet podlaží, typ terénu pozemku atď... V prípade dohody je možné sa dohodnúť len na vypracovaní architektonickej štúdie alebo len na projekte pre stavebné povolenie, respektíve projekte na realizáciu.

Základný projekt obsahuje:

ARCHITEKTONICKÚ ŠTÚDIU 

(dĺžka vypracovania 2-4 týždne)

 • výkres situácie
 • výkresy pôdorysov
 • rez pozdĺžny
 • rez priečny
 • pohľady
 • vizualizácie
 • videoanimácia

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU 

(dĺžka vypracovania cca 4-6 týždňov)

 • architektonickostavebné riešenie
 • projekt kompletnej statiky a statického posúdienia
 • projekt elektroinštalácie, elektrickej prípojky
 • projekt bleskozvodu
 • projekt zdravotechniky a kanalizácie
 • projekt prípojky kanalizácie, vody a plynu
 • projekt dažďovej kanalizácie
 • projekt vykurovania
 • teplotechnický posudok
 • projekt požiarnej ochrany
 • výkaz výmer a orientačné nacenenie

Služby ktoré vieme zabezpečiť alebo sú poskytované za príplatok:

 • geodetické zameranie pozemku alebo stavby
 • vybavenie stavebného povolenia (Bratislava a okolie)
 • zameranie interiéru alebo existujúcej stavby pre potrebu rekonštrukcie
 • rozparcelovanie pozemku a návrh rozmiestnenia objektov
 • projekt rekuperácie
 • projekt klimatizácie
 • projekt inteligentného ovládania domu
 • projekt kamerového a bezpečnostného systému domu

INTERIÉR NA MIERU

Celková cena individuálneho projektu interiéru je stanovená podľa celkového počtu miestností ktoré sa budú riešiť a od plošnej výmery miestností. Orientačná cena za jednu miestnosť je 380 eur. Návrh je najprv riešený formou vizualizácii a pôdorysného rozmiestnenia interiérových predmetov. V rámci interiéru sú riešené farby a materiály podláh, dverí, dizajn stropov , osvetlenie, rozmiestnenie zásuviek a vypínačov, farba a povrchová úprava stien, nábytok a doplnkové a dekoračné predmety. Po odsúhlasení vizualizácii interiéru sú následne rozkreslené výkresové časti - nábytok, sadrokartóny, elektroinštalácia...

Základný projekt interiéru obsahuje:

 • vizualizácie interiéru
 • pôdorysné riešenie interiéru
 • možnosť virtuálnej prehliadky interiéru vo vašom počítači
 • rozkreslenie nábytkových prvkov pre nacenenie a ako podklad pre nábytkára
 • rozkreslenie sadrokartónov a stien
 • rozkreslenie elektroinštalácie - zásuvky, vypínače, svietidlá

Pre bližšie informácie k cenám za projekt nás neváhajte kontaktovať alebo si dohodnite osobné stretnutie.