rodinné domy a polyfunkčný objekt Senec

Na pomerne atypickom tvare pozemku sa vytvoril zaujimavý projekt radových rodinných domov (v každom dome sú tri bytové jednotky) a polyfunkčného objektu v tvare trojuholníku. Polyfunkčný objekt je trojpodlažný, pričom na prízemí sa nachádzajú priestory na prenájom a na ustúpenom druhom a treťom podlaží sa nachádza 12 rôzne veľkých dvojizbových bytov.  Obyvatelia bytov v polyfunkčnom objekte vďaka ustúpenému podlažiu dostanú ako bonus súkromnú záhradu na strehce prízemia. V strede trojuholníku na prízemí sa nachádza otvorené átrium, ktoré môže slúžiť ako relaxačný priestor alebo ako priestor pre stolovanie miestnej reštaurácie alebo kaviarne.

urbanistická štúdia Zemplínska Šírava

Cieľom štúdie bolo preveriť potenciál pozemku investora, navrhnúť funkčné rozmiestnenie jednotlivých požadovaných objektov a vyhodnotiť a vypracovať potrebné bilancie pre dané územie. Návrh bol vypracovaný tak aby bol atraktívny pre koncových investorov, a okrem racionálneho riešenia obsahoval ideu, myšlienku ktorá by ich zaujala.  

Projekt bol vypracovaný v spolupráci s Ing. arch. Michaelom Kostkom

Villa house Svätý Jur

Pozemok na ktorom sú domy navrhnuté, sa nachádza na okraji pamiatkovej zóny v obci Svätý Jur. Preto k návrhu bolo potrebné pristupovať veľmi citlivo, tak aby boli dodržané podmienky stavebného úradu, pamiatkového úradu a súčasne splnené požiadavky investora. Každý dom obsahuje dve bytové jednotky, pričom každá bytová jednotka má jedinečnú dispozíciu. Bolo potrebné totiž rešpektovať okolité prostredie, kde na juhozápadnej strane navrhované objekty sú osadené na hranicu pozemku, tak aby bolo možné pokračovať v radovej výstavbe, ale na strane opačnej je fasáda navrhnutá atraktívne, pretože uzatvára nárožie ulíc. 

 

rodinný dom s tromi bytovými jednotkami SENEC

Na pomerne malom pozemku sa podla požiadaviek investora podarilo navrhnúť rodinný dom s tromi bytovými jednotkami tak aby každý byt mal svoju záhradku, vlastné parkovanie a správnu orientáciu na svetové strany. Každá bytová jednotka má dennú časť na prízemí s krytou terasou a nočnú časť na poschodí, kde sa nachádzajú tri izby a kúpeľňa s wc.