rekonštrukcia fasády administratívnej budovy Vrútk

Cieľom návrhu bolo vytvoriť niekoľko variant na obnovu a zateplenie fasády administratívnej budovy. Najjednoduchšia verzia obsahovala len výmenu okien a zateplenie s povrchovou úpravou omietky, prezentovaná je jedna náročnejšia, ale zato velmi atraktívna verzia.